Privacy - disclaimer

We gebruiken uw persoonlijke informatie om aan uw verzoeken te kunnen voldoen en u zo beter te kunnen helpen. We delen uw persoonlijke gegevens met buitenstaande derde partijen zonder uw toestemming niet.

We zullen u alleen de materialen toe sturen waarom u heeft gevraagd en welke u wenst te ontvangen, en wij respecteren het als u een verzoek stuurt om uitgeschreven te worden.

Wat zijn cookies?

We werken met cookies voor betere functionaliteit.

“Cookies” zijn data files die een Website stuurt naar uw computer terwijl u de site bekijkt. Deze data bestanden hebben informatie die ervoor zorgen dat onze site de belangrijke informatie onthoud dat het gebruik van de site voor u efficiënter en gemakkelijker maakt.

Wat als ik geen cookies wil?

Als u geen cookies wilt, kunt u de computer u laten waarschuwen elke keer als een cookie verzonden word. Of zet alle cookies uit via de browser(v.b.., Internet Explorer of Netscape Navigator). (Controleer uw browser HELP menu om te leren wat de correcte manier is om uw cookies te updaten of te veranderen.) Als u de cookies uitschakelt, kan het mogelijk zijn dat u geen toegang meer heeft tot sommige functies op de site.

Hoe gebruikt u mijn persoonlijke informatie?

We verzamelen alleen uw persoonlijke identificeerbare gegevens, zoals namen, adressen, email adressen en dergelijke wanneer deze vrijwillig worden ingediend door de bezoeker. Bezoekers kunnen kiezen om zich in te schrijven met een persoonlijk account. Persoonlijke informatie word alleen gebruikt om in te spelen op uw vragen (zoals online orders), en om uw beter van dienst te zijn, in overeenstemming met dit beleid.

Iets anders wat ik nog moet weten?

Wij behouden ons het recht om informatie te gebruiken of openbaar te maken als dit nodig is om aan een wetsverzoek of regelgeving, legaal verzoek te voldoen, om onderzoeken van klachten van klanten of mogelijke schendingen van de wet, om de integriteit van de site te beschermen, of aan uw verzoeken te doen, of om mee te werken in een justitieel onderzoek.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1194 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Group Limas via het contactformulier.

Group Limas behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van Group Limas of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe Group Limas of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van Group Limas zelf. Group Limas beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Group Limas aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites onder Group Limas en hun inhoud.

Wij behouden ons het recht informatie te gebruiken of openbaar te maken in bepaalde omstandigheden, zoals te voldoen aan een juridisch verzoek of het beschermen van onze eigendommen.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Group Limas bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Group Limas wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Group Limas mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat Group Limas de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.

TOP