Wie is Limas energetics?

Limas energetics is een organisatie met een gefundeerde basis, ervaring en expertise binnen de tertiaire en semi-industriële markt. Ze heeft de structuur om flexibiliteit, continuïteit en kwaliteit te leveren zonder het verlies van overzicht en controle. Limas energetics realiseert het connecteren, beheer en optimaliseren van traditionele en nieuwe vormen van energie, licht, technische systemen en installaties.

Als partner leveren wij kennis, concepten en diensten voor onze klanten en creëren we een meerwaarde dankzij onze expertise binnen energy resourcing.

Limas energetics is gespecialiseerd in het herbronnen van de omgeving van haar klanten op de domeinen:

  • Elektrische installaties & verlichting
  • Opslag & beheer van energie
  • Technische ondersteuning – engineering field services
  • Data & internet of things

Wie zijn onze klanten?

Onze klanten leven in een steeds evoluerende wereld net zoals iedereen. Het gaat echter om bedrijven en particulieren die er zich van bewust zijn dat de economie en zichzelf, nu meer dan ooit, beïnvloed wordt door invloeden vanuit energie, licht, data en services, en het nut inzien om daarvoor een gepaste partner in te schakelen. Het zijn spelers die net zoals Limas energetics belang hechten aan milieu, veiligheid, optimalisatie, progressie en toekomstvisie.

Wat is onze missie?

We willen een meerwaarde creëren voor onze klanten dankzij onze expertise binnen energy resourcing. Daarnaast willen we hen voorzien van een veilige, kwalitatieve, milieuvriendelijke en op de toekomst afgestemde omgeving of diensten.

Welke zijn onze waarden?

We hanteren binnen Limas energetics de volgende waarden:

  • Klant staat centraal
  • Medewerkers vormen het fundament van het bedrijf
  • Verantwoordelijkheid en initiatief stimuleren
  • Continue verbeterproces handhaven

Kies voor Limas energetics.

Laat ons zorgen voor uw connectie, het beheer en de optimalisatie van zowel traditionele als nieuwe vormen van energie, licht, technische systemen en installaties.

TOP